IRANIAN DRUMMER

آدرس ایمیل
نام نام خانوادگی
نام پدر محل تولد
تاریخ تولد (شمسی)شماره شناسنامه
کد ملی مدرک تحصیلی
آغاز فعالیت موسیقی (شمسی)نوع ساز
شماره تلفن تلفن همراه
آدرس :
تصویر 4*3 پرسنلی